ZERÓWKA

Zadaniem nauczycieli w tej grupie jest jak najlepsze przygotowanie i wykształcenie u dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole. Dążymy do tego, aby każde dziecko osiągnęło taki stopień rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego jaki umożliwi mu bezproblemowy udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej. Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga to indywidualnego spojrzenia na dziecko i jego możliwości edukacyjnych. Dlatego w tej grupie podczas całego roku nauczyciele w ścisłej współpracy z rodzicami pracują nad osiągnięciem przez dzieci odpowiedniej wiedzy, umiejętności i pewności siebie, aby w kolejnym roku z wysoko podniesioną głową „wkroczyły” w mury szkolne.

Posługujemy się na co dzień narzędziami diagnostycznymi, które kierunkują naszą pracę pedagogiczną i ułatwiają wykonanie tego zadania jak również pokazują kierunki działania w domu dla rodziców. Nauczyciele w tej grupie przeprowadzają diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole we wrześniu, aby zaplanować pracę indywidualną w ciągu całego roku szkolnego. Podjęte działania oraz zabawy i zajęcia podczas pracy wyrównawczej są dostosowane do możliwości dziecka tak, aby pozwalały osiągnąć mu sukces. Rodzice są informowani o wynikach diagnozy i jeśli jest taka potrzeba zapoznają się z planem pracy indywidualnej z ich dzieckiem. Z końcem roku dzieci otrzymują gotowość do podjęcia nauki w szkole i „ruszają” dalej w świat:)

Prowadzący Zerówkę:
mgr Patrycja Nowakowska, mgr Marta Kaczmarek

Tel: 607 500 042, 607 500 420