Przedszkole i Żłobek KORONA

W naszej Placówce realizujemy aktualnie projekt:

„Mama wraca do pracy – żłobek w Murowańcu”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020– koniec realizacji: 04.2021r.

W obiekcie przy ulicy Kolibra 2 w Murowańcu działają obecnie:

– Przedszkole Publiczne KORONA w Murowańcu,
– Żłobek Niepubliczny KORONA w Murowańcu.

 W obu placówkach panuje rodzinna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego dziecka. 

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę wychowawców, opiekunów. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, zaplanowany i przemyślany program, respektowanie potrzeb dziecka, kształtowanie wiedzy i rozumienia emocji oraz wspaniałe posiłki – zdrowe, bogate i dostosowane do każdego dziecka, w tym również alergicznego.

Naszej koncepcji pracy przyświeca ścisła współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz wieloma instytucjami zewnętrznymi, ponieważ od zawsze wiadomo, że razem można więcej.

Przedszkole Publiczne KORONA w Murowańcu i Żłobek Niepubliczny KORONA w Murowańcu zapewniają optymalne warunki do:

 • samodzielnego uczenia się,
 • odważnego myślenia,
 • odkrywania indywidualnych zdolności, pasji i zainteresowań,
 • budowania systemu wartości,
 • pracy w zespole,
 • podążania za własną ciekawością,
 • rozwijania wiary we własne możliwości,
 • życia w zgodzie z przyrodą, natura
 • wykorzystywania nowoczesnych technologii w twórczy sposób
 • tolerancja na drugiego człowieka

OPRÓCZ ZAJĘĆ REALIZUJĄCYCH PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ MEN,
OFERUJEMY DODATKOWO W RAMACH MIESIĘCZNEGO CZESNEGO:

 • NAUKA JĘZYKÓW
 • MUZYKA Z RYTMIKĄ 
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

W zależności od zainteresowania i aktualnych możliwości sanitarnych do oferty włączamy odpłatne zajęcia dodatkowe, m.in.

GIMNASTYKA/JOGA DLA DLA DZIECI TANIEC ZUMBA BALET ZAJĘCIA SPORTOWE

Zapewniamy profesjonalną i troskliwą opiekę wszystkim dzieciom.

TANIEC DLA DZIECI
SZKOŁA TAŃCA BAJLAMOS

Dzieci 4-6  lat
prowadzący: Mariusz Procelewski

ZUMBA

Dzieci od 3 do 6 lat

GIMNASTYKA

pilates, z elementami jogi,
ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie. Prowadząca: Agnieszka Masa

ZAPISY Tel. 660 789 978

BALET DLA DZIECI

Dzieci 4-6  lat
prowadzący: Elżbieta Bukolt

ZAJĘCIA SPORTOWE
Fabryka Tańca i Rekreacji

ZAPISY: 781 81 81 22

Maksymalna ilość miejsc w przedszkolu

Maksymalna ilość miejsc w żłobku

Stawka żywieniowa

%

Zadowolenie dzieci